Шумен АД

99_ico
Информация
ул. "Панайот Волов" 10 9700 Шумен
054/830 469
054/830 471
dim.radev@abv.bg

shum1Шумен АД с 25 годишен опит в строителството у нас и в чужбина, с квалифициран инженерно-технически персонал и добре обучени строителни работници. Фирмата е открита към технологичните иновации в областта на строителството и има изградена структура, транспортни средства и механизация.

shum2Шумен АД  извършва комплексно строителство и реконструкция на жилищни, обществени и промишлени сгради. Производство на бетони всички класове, от лицензиран бетонов възел със сертификат, на основание ISO 9001:2001. Транспорт и полагане на бетони с бетоновози и автобетонпомпа. Заготовки и монтаж на строителна арматура и заварени мрежи.